• Upravna zgrada
  • SANITARIJA
  • Keramika
  • Korugirane cijevi
  • Silenta cijevi
  • Cisterne za vodu
  • Ekspanzione posude
  • Peć
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB

Kompletna rekonstrukcija sanitarnih čvorova; Polaganje Vinas ploča u učionicama; Izgradnja kotlovnice i montaža kotla za grijanje više →

ENMON d.o.o. Banja Luka
ENMON d.o.o. Banja Luka

Izvođenje vodoinstalaterskih radova u objektu, grubi razvod, kanalizacija, sanitarna voda i hidrantska linija više →

IVAN ANIĆ, Novi Travnik
IVAN ANIĆ, Novi Travnik

Izvođenje vodoinstalaterskih radova u objektu, grubi razvod, kanalizacija, sanitarna voda i hidrantska linija, nabavka i fina montaža sanitarne opreme te nabavka i ugradnja keramičkih pločica više →

GRAĐEVINAR d.o.o. Novi Travnik
GRAĐEVINAR d.o.o. Novi Travnik

Izvođenje kompletnih vodoinstalaterskih radova u objektu, grubi razvod, kanalizacija, sanitarna voda i hidrantska linija, nabavka i fina montaža sanitarne opreme. više →

UNIMO-HM d.o.o. Sarajevo
UNIMO-HM d.o.o. Sarajevo

Nabavka i postavljanje keramike i sanitarne opreme u stambenoj zgradi više →

FAMA d.o.o. Široki Brijeg
FAMA d.o.o. Široki Brijeg

Kompletni građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji poslovnog prostora u Sarajevu više →

KPZ Busovača
KPZ Busovača

Rekonstrukcija paviljona i vodoinstalaterski radovi, zanatski radovi i radovi grijanja više →

Winter d.o.o. Travnik
Winter d.o.o. Travnik

Izvođenje kompletnih vodoinstalaterskih radova, radova grijanja i keramičarskih radova više →